idan.poland@gmail.com

48-533100636+

כללים ותנאים לסיור פרטי וסיור קבוצתי

 

סיור קבוצתי – זה סיור בו המשתתפים לא בהכרח מכירים אחד את השני. גודל הקבוצה תלויה בביקוש לסיור מסוים ביום מסוים. תוכן והמסלול הסיור לא ניתן לשינוי ( כפוף  להכרזה בתיאור הסיור ). קצב הסיור – קצב הממוצע של הקבוצה. לצערנו לא ניתן להתאים את הקצב או את המסלול לאדם ספציפי בתוך קבוצה של אנשים האחרים. תשלום עבור הסיור נגבה בתחילת הסיור מכל אחד מהמשתתפים.

סיור פרטי – זה סיור רק שלכם וזה לא משנה אם זה אדם אחד, זוג או קבוצה של חברים. בדרך כלל, מחיר לסיור הוא אחיד לכל קבוצה עד 4 משתתפים (בנוסף למדריך). אם מספר האנשים עולה על ארבע – צריך פשוט להודיע בעת הזמנה כדי שנדע להתארגן עם רכב מתאים. מחיר הדרכה נשאר אותו מחיר, פשוט יתאסף תוספת עבור שדרוג לרכב מלווה גדול יותר, מתאים לאופי הטיול.

בסיור פרטי יחולקו לכם מערכות שמע איכותיות, כך שתוכלו לשמוע את המדריך גם אם אתם נמצאים במרחק ממנו.

בסיור פרטי ( לכן הוא פרטי 🙂 ) – אתם אלו שקובעים את הקצב, ניתן לשנות את המסלול, להתעכב או להזדרז.. הכול תלוי בכם. בדרך כלל, בסיורים פרטיים מדריך לרשותכם יותר זמן ויכול להתאים את רמת הדרכה לבקשתכם.

סיורים, טיולים, אם זה פרטי או קבוצתי – מודרכים על ידי מדריך בעברית, רכב המלווה – הוא רכב מורשה להסעות תיירים, מחזיק בכל הביטוחים הנדרשים.