idan.poland@gmail.com

48-533100636+

סיורים בורוצלב עם מדריך בעברית

שלום

בקטגוריה "סיורים בוורוצלב עם מדריך בעברית" תוכלו למצוא תמצית של כל הסיורים במסלולים סטנדרטיים ומסלולים מיוחדים אשר אפשר לעשות בהדרכתנו. סיורים בתוך עיר ורוצלב וגם סיורי יום מחוץ לעיר.

כל הסיורים בהדרכה מלאה בעברית, עם מדריך מנוסה וסובלני, בעל הכשרה וידע מתאים.

מציג תוצאה אחת