idan.poland@gmail.com

48-533100636+

סיורי שואה בפולין

בקטגוריה זה ריכזנו עבורכם את כל הסיורים אשר מוגדרים "מסעות" והנושא המרכזי שלהם – הוא תקופת מלחמת העולם השנייה, שואה,מחנות ריכוז והשמדה, גטאות ועוד'.

אתם מוזנים לעיין ברשימה של הסיורים, לשאול שאלות ולהירשם לסיורים.

מציג את כל 5 התוצאות