idan.poland@gmail.com

48-533100636+

סיורים בעברית מחוץ לורשה

שלום,

אתם מוזמנים לעיין בקטגוריה שמרכזת בתוכה את כל הסיורים אשר ניתן לעשות בהדרכתנו בשפה העברית עם מדריך צמוד בסביבת וורשה.

סיורי יום מחוץ לוורשה – סיורים מאוד מעניינים שבמהלכם תכירו את פולין ה"אמתי"

מציג את כל 4 התוצאות